Linker top image

Thema-avond "Overgang naar regulier of speciaal basisonderwijs"

Ouders van kinderen met een beperking hebben vaak vragen over geschikt onderwijs. Al vroeg in de ‘schoolloopbaan’ van uw kind staat u voor de keuze:

  • Kan mijn kind naar een gewone peuterspeelzaal, is het mogelijk om daar begeleiding in te zetten?
  • Kies ik voor regulier onderwijs met een rugzak of voor een speciale school? Welke school is het meest passend? Wat is het beste voor ons kind en wat zijn de consequenties voor het kind en ons gezin?

Om u te informeren en te ondersteunen bij deze lastige vragen, organiseert MEE Noord en Midden Limburg in samenwerking met SSO-NML en Triade een cyclus van drie thema-avonden in Noord en Midden Limburg. De NVA ondersteunt deze avonden.

  1. De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
  2. De overgang van voortgezet onderwijs naar MBO/HBO/WO
  3. Het voorschoolse traject en de overgang naar regulier of speciaal basisonderwijs

De avonden zijn bedoeld voor ouders met kinderen:
·         Met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking (REC 3)
·         Met een psychiatrische en/of gedragsproblematiek (REC 4)
Die willen kiezen voor regulier of speciaal onderwijs.

Wij nodigen u uit om thema avond 3 bij te wonen.

Hieronder vindt u de integrale tekst van de uitnodiging met gegevens over de avond, locatie, tijden, opgeven e.d.

Download